Menü
Sepetim

Üyelik sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. www.gulbahcesiparis.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ...... (Bundan böyle “www.gulbahcesiparis.com” olarak anılacaktır).

1.2. www.gulbahcesiparis.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu www.gulbahcesiparis.com ’nın sahip olduğu internet sitesi www.gulbahcesiparis.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, www.gulbahcesiparis.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.gulbahcesiparis.com bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye www.gulbahcesiparis.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.

3.3. www.gulbahcesiparis.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda aydınlatma metni çerçevesinde üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. www.gulbahcesiparis.com, üyenin www.gulbahcesiparis.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.4. www.gulbahcesiparis.com, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.gulbahcesiparis.com tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.gulbahcesiparis.com web sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.5. www.gulbahcesiparis.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.gulbahcesiparis.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.gulbahcesiparis.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.gulbahcesiparis.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.